Thông tin tuyển dụng

Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 12/6/2020 tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục đối với các trường hợp LĐHĐ từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng 23/06/2020 | 13:48  | Lượt xem: 14

.

Ngày 12/6/2020, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố từ năm 2015 trở về trước

- Xem nội dung Kế hoạch tại đây: Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 12/6/2020

- Danh sách được đăng ký dự tuyển:

Danh sách phần 1

Danh sách phần 2

- Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển và chuyển đổi nguyện vọng: 

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển lần đầu

Mẫu phiếu chuyển đổi nguyện vọng lần 1

Mẫu phiếu chuyển đổi nguyện vọng lần 2