thông báo

Thông báo kết quả trúng tuyển - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 08/07/2022 | 08:51  | Lượt xem: 79

Ngày 23/6/2022, UBND quận Long Biên ban hành thông báo kết quả trúng tuyển - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022.

1. Kết quả tổ chức thi tuyển

- Số thí sinh tham gia dự tuyển: 02 thí sinh

- Số thí sinh không tham gia dự tuyển: 0 thí sinh

- Số thí sinh vi phạm quy chế thi: 0 thí sinh

2. Thông báo thí sinh trúng tuyển

Căn cứ kết quả điểm thi viết và thi trình bày Đề án, Thông báo số 640-TB/QU ngày 01/6/2022 thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển như sau:

+ Họ tên: Phạm Thị Hải Vân

+ Ngày tháng năm sinh: 29/12/1975

+ Chức vụ, đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng trường THCS Gia Thụy

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Ngữ văn, Đại học - Ngữ văn;

+ Hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS Hạng I

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Tiếng Anh: B1

+ Tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản

+ Thành tích: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo năm 2015. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018. Giải nhì Giáo viên giỏi thành phố năm học 2010-2011. Sáng kiến kinh nghiệm thành phố năm học 2019-2020. Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2015-2016 đến 2020-2021.

+ Điểm bài thi viết: 86 điểm

+ Điểm thi trình bày Đề án: 85.5 điểm

Xem toàn bộ Thông báo tại đây: Thông báo số 476/TB-UBND