thông báo

Thông báo số về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ X- HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng 15/06/2020 | 17:18  | Lượt xem: 152

.

Ngày 29/05/2020, Thường trực HĐND phường đã ban hành Thông báo số 173/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ X- HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung xem chi tiết tại đây