thông báo

Thông báo Kết quả Bầu cử tổ trưởng 14 tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 09/06/2020 | 17:45  | Lượt xem: 179

.

Thông báo Kết quả Bầu cử tổ trưởng 14 tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-20220 trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Xem chi tiết tại đây