thông báo

Thông báo Ấn định thời gian địa điểm tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 và kế hoạch bầu cử TT TDP nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 02/06/2020 | 17:15  | Lượt xem: 82

.

Ngày 9/4/2020, UBND-UBMTTQ phường đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-UBND-UBMTTQ về Tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020-2022;

Thông báo số 185 ngày 27/5/2020 về ấn định thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi tiết văn bản xem tại đây Kế hoạch  Thông báo