thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2020-2021- Trường THCS Ái Mộ
Ngày đăng 10/07/2020 | 16:23  | Lượt xem: 194

.

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; Trường THCS Ái Mộ ban hành Thông báo số 20/TB-THCS ngày 01/07/2020 về Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021.

Xem chi tiết văn bản tại đây