thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2020-2021- Trường Tiểu học Ái Mộ B
Ngày đăng 10/07/2020 | 16:19  | Lượt xem: 315

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; Trường tiểu học Ái Mộ B ban hành Thông báo số 25/TB-THAMB ngày 26/06/2020 về Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021.

Xem chi tiết văn bản tại đây