thông báo

Trường Mầm non Sơn Ca thông báo tuyển sinh mầm non năm học 2020-2021
Ngày đăng 10/07/2020 | 16:08  | Lượt xem: 311

.

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; Trường mầm non Sơn Ca ban hành Thông báo số 32/TB-MNSC ngày 29/06/2020 về Thông báo tuyển sinh mầm non năm học 2020-2021

Xem chi tiết văn bản tại đây