thông báo

Thông báo phân công nhiệm vụ phục vụ hội nghị tổng kết công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/06/2016 | 16:20  | Lượt xem: 312

.

Ngày 31/5/2016 UBND phường Ngọc Lâm ban hành thông báo số 233/TB-UBND về việc phân công nhiệm vụ phục vụ hội nghị tổng kết công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chi tiết thông báo vui lòng tham khảo tại đây.