thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Chu Văn An, quận Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng 06/05/2020 | 14:31  | Lượt xem: 99

.

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Hà Nội "về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo";

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-PGD&ĐT ngày 28/02/2020 của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Long Biên được Chủ tịch UBND quận Long Biên phê duyệt về việc xây dựng trường THCS Chu Văn An theo mô hình trường chất lượng cao có hệ song bằng; Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc thành lập trường THCS Chu Văn An,

UBND quận thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Chu Văn An, quận Long Biên cụ thể chi tiết xem văn bản tại đây Thông báo số 178/TB-UBND ngày 05/5/2020 của UBND quận Long Biên