thông báo

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày đăng 28/04/2020 | 16:57  | Lượt xem: 43

Ngày 27/4/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 727/UBND-YT về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Nội dung chi tiết xem tại đây