thông báo

Thông báo về việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm theo đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 26/04/2016 | 15:43  | Lượt xem: 348