thông báo

Thông báo phân công chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ XII và tổng kết hoạt động HĐND phường khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ngày đăng 05/01/2016 | 11:14  | Lượt xem: 200

Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm khóa XVIII -  nhiệm kỳ 2011 - 2016 tổ chức tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ XII và tổng kết hoạt động HĐND phường

Thời gian: 14h00 ngày 08/01/2016

Địa điểm: Nhà văn hóa UBND phường - 41 Nguyễn Sơn

I. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ XII

II. Tổng kết hoạt động HĐND phường khóa XVIII - nhiệm kỳ 2011 - 2016

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu địa biểu

2. Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2011 - 2016

3. Phát biểu tham luận

4. Phát biểu của lãnh đạo Quận, Phường;

5. Tiếp thu ý kiến của Đ/c lãnh đạo Quận, Phường;

6. Khen thưởng

7. Bế mạc

Chi tiết xem tại đây