thông báo

Thông báo lịch trực Tết dương lịch năm 2016
Ngày đăng 31/12/2015 | 16:43  | Lượt xem: 245

Thực hiện công văn số 2733/UBND-VP của UBND Quân Long Biên về việc báo cáo danh sách trực Tết dương lịch năm 2015

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Ngọc Lâm, UBND phường Ngọc Lâm phân công trực Tết dương lịch năm 2016

02 ngày, thứ 6 ngày 01/01/2016 và thứ 7 ngày 02/01/2016

Buổi sáng từ 8h00 đến 12h00

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

Chi tiết cụ thể xem tại đây