thông báo

Quận Long Biên triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 05/05/2021 | 17:38  | Lượt xem: 110

.

Ngày 22/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây