thông báo

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực, Đại biểu HĐND quận trong 4 tháng cuối năm 2016
Ngày đăng 07/09/2016 | 16:25  | Lượt xem: 1290

.

Thường trực HĐND Quận thông báo lịch tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của Thường trực, Đại biểu  HĐND quận trong 4 tháng cuối năm 2016. Chi tiết xin truy cập tại đây.