thông báo

Phường Ngọc Lâm ban hành Quyết định thành lập 14 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 05/04/2021 | 18:55  | Lượt xem: 40

.

Ngày 17/3/2021, UBND phường Ngọc Lâm ban hành Quyết định thành lập 14 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 14 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường.

Chi tiết các quyết định phía dưới:

Quyết định tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu từ số 1 đến 3

Quyết định tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu từ số 4 đến số 6

Quyết định tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu từ số 7 đến số 9

Quyết định tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu từ số 10 đến số 12

Quyết định tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu từ số 13 đến số 14