thông báo

Phường Ngọc Lâm có 14 khu vực bỏ phiếu
Ngày đăng 16/03/2021 | 08:33  | Lượt xem: 254

.

Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Ngọc Lâm”

Nội dung chi tiết Quyết định tại đây