thông báo

Thông báo phân công nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ XII - HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 23/12/2015 | 09:02  | Lượt xem: 204
Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Hội đồng nhân dân phường Ngọc Lâm tổ chức kỳ họp thứ XII - nhiệm kỳ 2011 - 2016. Để kỳ họp diễn ra thành công , Ủy ban nhân dân phường Ngọc Lâm phân công nhiệm vụ phục...

Thông báo việc để xe đạp, xe máy trên hè

Ngày đăng 22/12/2015 | 10:08  | Lượt xem: 315
Thực hiện Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định...

Thông báo phân công dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XII - Hội đồng nhân dân phường - nhiêm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 23/11/2015 | 03:42  | Lượt xem: 257
+ Thời gian: 19h30 ngày 23 và 24/11/2015 (thứ 3 và thứ 4) + Địa điểm: Tại các địa điểm tiếp xúc cử tri + Chương trình - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu - Thông báo dự...

Thông báo tổ chức chương trình Tuyến phố hiến máu

Ngày đăng 09/09/2015 | 02:03  | Lượt xem: 202
.

Thông báo kế hoạch về việc tổ chức giải cầu lông, bóng bàn Chào mừng 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng 24/08/2015 | 09:47  | Lượt xem: 109
Thực hiện kế hoạch số 221/KH - UBND ngày 28/7/2015 của UBND quận Long Biên, kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 03/8/2015 của UBND phường V/v tổ chức các hoạt động tuyên truvền, văn hóa...

Thông báo kế hoạch tổ chức giai chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 42 vì hòa bình năm 2015

Ngày đăng 07/08/2015 | 01:00  | Lượt xem: 448
Thực hiện kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 08/7/2015 của UBND Quận Long Biên về việc tổ chức giải chạy báo Hà Nội mới  lần thứ 42 vì hòa bình năm 2015, UBND phường Ngọc Lâm xây dựng kế hoạch tổ...

Thông báo thử nghiệm Trang thông tin điện tử phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 31/07/2015 | 04:54  | Lượt xem: 356
.