Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
110/TTr-UBND Tờ trình về việc khen thưởng gương "Người tốt-việc tốt" cấp Quận, Thành phố năm 2017 18/08/2017
183/BC-UBND Báo cáo việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 7/2017 của phường Ngọc Lâm 20/07/2017
153/BC-UBND Báo cáo việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 6/2017 của phường Ngọc Lâm 20/06/2017
153/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 6/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 20/06/2017
191/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2017 06/06/2017
08/HĐTĐKT Công văn về việc Tự chấm điểm, chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm 2017, đăng ký bổ sung danh hiệu CSTĐCS 2017 06/06/2017
82/TTr-UBND Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2017 02/06/2017
82/TTr-UBND Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2017 02/06/2017
07/HĐTĐKT Công văn về việc giới thiệu các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu " Công dân thủ đô ưu tú" năm 2017 22/05/2017
117/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 5/2017 của phường Ngọc Lâm 19/05/2017
06/HĐTĐKT Công văn về việc khen thưởng " Sáng kiến, sáng tạo" trên địa bàn phường năm 2017 15/05/2017
139/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2017 28/04/2017
85/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 4/2017 phường Ngọc Lâm 20/04/2017
106/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB, CC, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3/2017 27/03/2017
47/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 3/2017 20/03/2017
74/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2017 03/03/2017
73/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 03/03/2017
23/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 2 năm 2017 20/02/2017
Đăng ký thi đua 2017 Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân năm 2017 17/02/2017
Đăng ký thi đua 2017 Đăng ký thi đua và hình thức khen thưởng tập thể năm 2017 17/02/2017