Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
522/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm năm 2017 27/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu thanh niên xung phong phường Ngọc Lâm năm 2017 27/11/2017
485/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 11/2017 27/11/2017
519/QĐ-UBND Quyết định biểu dương và thưởng các tập thể có thành tích trong công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, phường Ngọc Lâm 23/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" phường Ngọc Lâm năm 2017 20/11/2017
513/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 20/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt-việc tốt" cấp phường năm 2017 20/11/2017
495/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 09/11/2017
Trích ngang Trích ngang thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2017 25/10/2017
Thông báo Biên bản họp đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2017 25/10/2017
117/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2017 25/10/2017
22/HĐTĐKT Công văn xét chọn cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 đề xuất Quận khen 22/10/2017
Thông báo Chấm điểm thi đua các phòng ban, đoàn thể thuộc Quận 6 tháng cuối năm 2017 19/10/2017
21/BC-HĐTĐKT Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 18/10/2017
260/BC-UBND Báo cáo tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2017 của phường Ngọc Lâm 18/10/2017
374/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm 16/10/2017
18/UBND-HĐTĐKT Về việc xét chọn người tốt việc tốt cấp phường năm 2017 22/09/2017
240/BC-UBND BC về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 9/2017 của phường Ngọc Lâm 19/09/2017
209/BC-UBND BC về việc tổng hợp bài viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 8/2017 của phường Ngọc Lâm 19/08/2017
210/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt-việc tốt" năm 2017; Tổng kết Cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2017 19/08/2017