Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
69/BC-UBND Báo cáo tổng hợp bài viết gương điển hình tiến tiên người tốt-việc tốt trong phong trào thi đua tháng 4/2018 của phường Ngọc Lâm 17/04/2018
87/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3 năm 2018 06/04/2018
04/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2009-06/11/2018) 02/04/2018
40/BC-UBND Báo cáo tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 03 năm 2018 của phường Ngọc Lâm 19/03/2018
59/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2018 19/03/2018
39/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường năm 2017 07/02/2018
Dang ki thi dua Đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 29/01/2018
03/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2018, hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên 23/01/2018
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2017 10/01/2018
01/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018" 02/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 02/01/2018
557/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Ngọc Lâm năm 2017 25/12/2017
552/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - phường Ngọc Lâm năm 2017 15/12/2017
540/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
539/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tổ quốc phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
538/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017 12/12/2017
526/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2017 01/12/2017
525/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2017 01/12/2017
121/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 28/11/2017
306/BC-UBND Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen phong trào ANTQ năm 2017 phường Ngọc Lâm 28/11/2017