Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10/HĐTĐKT Công văn đề nghị HĐTĐ khen thưởng Quận xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018 30/10/2018
446/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 10/2018 26/10/2018
212/BC-UBND Báo cáo gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tháng 10 năm 2018 19/10/2018
08/BC-HĐTĐKT Báo cáo Tổng kết các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ANQP năm 2018-phường Ngọc Lâm 19/10/2018
06/HĐTTĐKT Tự chấm điểm thi đua 6 tháng cuối năm 2018 16/10/2018
394/UBND-VP Công văn đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 9 năm 2018 27/09/2018
189/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến NT-VT tháng 9 năm 2018 19/09/2018
325/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2018 28/08/2018
183/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2018 18/08/2018
168/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn phường Ngọc Lâm tháng 8 năm 2018 17/08/2018
307/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7/2018 25/07/2018
144/BC-UBND Báo cáo gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tháng 7 năm 2018 19/07/2018
44/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” 13/07/2018
162/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 04/07/2018
05/HĐTĐKT Tự chấm điểm và chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm, đăng ký bổ sung danh hiệu CSTĐCS năm 2018 30/05/2018
94/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt-việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 5 phường Ngọc Lâm 18/05/2018
26/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng gương "Người tốt-việc tốt" năm 2018 17/05/2018
107/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4 năm 2018 09/05/2018
189/UBND-VP Cho ý kiến về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 09/05/2018
16/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy Long Biên giai đoạn 2015-2018 23/04/2018