Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
162/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 4/2019 25/04/2019
58/BC-UBND Báo cáo tổng hợp gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt tháng 4 năm 2019 19/04/2019
124/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 3/2019 28/03/2019
69/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 19/03/2019
32/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiến tiến NTVT trong phong trào thi đua tháng 3 năm 2019 18/03/2019
68/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019 18/03/2019
04/'KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 10/03/2019
78/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 1/2019 27/02/2019
53/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1 năm 2019 27/02/2019
37/BC-UBND BC gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt tháng 2 năm 2019 19/02/2019
47/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và trả KQTTHC tháng 1/2019 29/01/2019
542/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 12/2018 25/01/2019
03/UBND-TĐKT Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 21/01/2019
02/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2019 15/01/2019
18/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" Phường Ngọc Lâm năm 2018 14/01/2019
17/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 10/01/2019
16/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2018 10/01/2019
01/KH-TĐKT Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, NT-VT trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 02/01/2019
498/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 11/2018 27/11/2018
235/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 01/11/2018