Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm 10/01/2020
01/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2019 02/01/2020
207/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm 25/12/2019
478/UBND-VP Công văn về việc đề nghị khen thưởng CB, CC bộ phận tiếp nhận và TKQTTHC tháng 12/2019 25/12/2019
206/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ phường Ngọc Lâm năm 2019 25/12/2019
205/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng quân sự địa phương phường Ngọc Lâm năm 2019 19/12/2019
204/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 - phường Ngọc Lâm 16/12/2019
198/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tac MTTQ phường Ngọc Lâm năm 2019 09/12/2019
197/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019 02/12/2019
196/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất săc trong công tác hội và phong trào Hội người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2019 02/12/2019
195/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 02/12/2019
437/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 11/2019 27/11/2019
194/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội cựu thanh niên xung phong phường Ngọc Lâm năm 2019 21/11/2019
193/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2019 20/11/2019
191/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ phường Ngọc Lâm năm 2019 20/11/2019
184/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 11 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/11/2019
182/BC-UBND Báo cáo tổng hợp gương điển hình tiên tiến, NTVT tháng 11 phường Ngọc Lâm 19/11/2019
174/UBND Công văn về việc đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQTTHC tháng 10/2019 28/10/2019
164/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/10/2019
164/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2019 của phường Ngọc Lâm 19/10/2019