Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
505/QĐ-UBND QĐ về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu TNXP phường Ngọc Lâm năm 2015 23/12/2015
543/UBND-VP Đề nghị Quân khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 12/2015 11/12/2015
342/TTr-UBND Tờ trình đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tổng kết năm 2015 04/12/2015
486/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2015 30/11/2015
464/QĐ-UBND Quyết định về việc biển dương và thưởng các cá nhân được kỷ niệm chương trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận tại phường và tổ dân phố nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam 16/11/2015
481/UBND-VP Đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN&TKQTTHC tháng 10/2015 27/10/2015
402/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi cắm tỉa hoa nghệ thuật dân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
367/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu nhân đạo phường Ngọc Lâm, giai đoạn 2013 - 2015 11/09/2015
195/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "người tốt, việc tốt" năm 2015; Sơ kết phong trào thi đua đợt II; Sơ kết cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, việc tốt quận Long Biên năm 2015 24/08/2015
246/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng gương "Người tốt, việc tốt" năm 2015 24/08/2015
392/UBND-VP V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện 24/08/2015
193/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 8/2015 của phường Ngọc Lâm 20/08/2015
20/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn về việc biểu dương "Người tốt - việc tốt", sơ kết cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Quận Long Biên năm 2015 13/08/2015
166/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yên nước tháng 7 năm 2015 của phường Ngọc Lâm 20/07/2015
143/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước đợt II năm 2015 13/07/2015
135/BC-UBND Báo cáo về việc tổng họp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc trong phong trào thi đua yêu nước tháng 6/2015 20/06/2015
195/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2013 - 2015 10/06/2015
273/UBND-TĐKT Công văn chấm điểm thi đua các phòng ban của Quận 6 tháng đầu năm 2015 10/06/2015
97/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 10/04/2015
96/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2014 của UBMTTQ phường Ngọc Lâm 06/04/2015