Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
395/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu TNXP phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2015-2020 26/07/2021
384/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận 26/07/2021
QĐ 89/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2021 25/03/2021
QĐ 88/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2021 25/03/2021
04/UBND-TĐKT Công văn về đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 01/03/2021
KH 03/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của phường Ngọc Lâm giai đoạn 2021-2025 28/01/2021
KH 02/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 25/01/2021
14/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2020 22/01/2021
KH 01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch tổ chức cuộc thi "viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Ngọc Lâm năm 2021 08/01/2021
396/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2020 23/11/2020
173/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10/2020 của phường Ngọc Lâm 20/10/2020
392./UBND-VP Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước đối với đơn vị đóng trên địa bàn 29/09/2020
148/BC-UBND Báo cáo gương Người tốt- việc tốt, điển hình tiên tiến phường Ngọc Lâm tháng 9/2020 18/09/2020
348/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2020 09/09/2020
347/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2020 09/09/2020
346/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong diễn tập và phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020 - phường Ngọc Lâm 09/09/2020
286/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong sáng tác và xây dựng câu lạc bộ thơ phường Ngọc Lâm giai đoạn 2018-2020 18/06/2020
271/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 phường Ngọc Lâm 09/06/2020
265/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 04/06/2020
214/UBND-VP Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn 03/06/2020