Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 02 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 19/02/2020
05/UBND-TĐKT Công văn về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 18/02/2020
34/UBND-VP Công văn về việc đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 01/2020 21/01/2020
06/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 1 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 20/01/2020
04/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Ngọc Lâm năm 2020 20/01/2020
03/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ phường tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp 17/01/2020
02/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phường Ngọc Lâm Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2015-2020 16/01/2020
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2020 của UBND phường Ngọc Lâm 15/01/2020
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm 10/01/2020
01/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2019 02/01/2020
207/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm 25/12/2019
478/UBND-VP Công văn về việc đề nghị khen thưởng CB, CC bộ phận tiếp nhận và TKQTTHC tháng 12/2019 25/12/2019
206/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ phường Ngọc Lâm năm 2019 25/12/2019
205/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng quân sự địa phương phường Ngọc Lâm năm 2019 19/12/2019
204/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019 - phường Ngọc Lâm 16/12/2019
198/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tac MTTQ phường Ngọc Lâm năm 2019 09/12/2019
197/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019 02/12/2019
196/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất săc trong công tác hội và phong trào Hội người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2019 02/12/2019
195/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng CB,CC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 11/2019 02/12/2019
437/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 11/2019 27/11/2019