Văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
286/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong sáng tác và xây dựng câu lạc bộ thơ phường Ngọc Lâm giai đoạn 2018-2020 18/06/2020
271/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 phường Ngọc Lâm 09/06/2020
265/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 5/2020 04/06/2020
214/UBND-VP Công văn về việc xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn 03/06/2020
214/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 4/2020 04/05/2020
146/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 04/2020 27/04/2020
56/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 4 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 20/04/2020
166/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2020 01/04/2020
105/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 03/2020 26/03/2020
36/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 3 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 19/03/2020
30/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 02/2020 06/03/2020
14/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen tổ dân phố có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 04/03/2020
17/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 02 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 19/02/2020
05/UBND-TĐKT Công văn về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 18/02/2020
34/UBND-VP Công văn về việc đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 01/2020 21/01/2020
06/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 1 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 20/01/2020
04/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Ngọc Lâm năm 2020 20/01/2020
03/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ phường tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp 17/01/2020
02/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phường Ngọc Lâm Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2015-2020 16/01/2020
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2020 của UBND phường Ngọc Lâm 15/01/2020