Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế TTXD tháng 1 20/01/2017
30/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 17/01/2017
435/KH-UBND kế hoạch cấp GCNQSD đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lần đầu) và giải quyết tồn tại trong công tác cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên 14/01/2017
14/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ KD tháng 1 năm 2017 09/01/2017
02/KH-UBND kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2017 03/01/2017
7997/QĐ-UBND Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng 21/12/2016
8077/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 25/11/2016
7640/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản lhacs gắn liền với đất trene địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
3973/QĐ-UBND Giao Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã chỉ đạo, điều hành trực tiếp Đội Thanh tra xây dựng địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng 20/07/2016
15/2016/TT-BXD Thông tư về hướng dẫn cấp phép xây dựng 30/06/2016
20/2106/QĐ-UBND Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội 24/06/2016
2896/QĐ-UBND Quyết định bàn hành quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong cong tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, GPMB, thu hồi đất trên địa bàn quận Long biên 13/05/2016
11786/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” 29/12/2015
10651/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án "Cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác và duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Long Biên" 20/11/2015
17/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dung hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND TP Hà Nội 21/07/2015
6593/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2014-2020” 04/08/2014
50/2014/QH13 Luật xây dựng 18/06/2014
7889/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án "Xã hội hóa khai thác, duy tu, duy trì vườn hoa Dốc Cẩm – Phường Ngọc Lâm – Quận Long Biên, Hà Nôi". 28/11/2013
121/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ 10/10/2013