Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
112-2016/CV-TGĐ Phương án đảm bảo VSMT tại dự án IDB 01/06/2017
VPHC Hồ sơ vi phạm Trật tự xây dựng đô thị 01/06/2017
121/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác BVMT trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 23/05/2017
VPHC hồ sơ vi phạm TTXD 22/05/2017
326/TB-UBND Tuyên truyền về kê khai, tính thuế sử dụng đất PNN năm 2017 22/05/2017
DST5 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 5/2017 19/05/2017
BC 115 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 5/2017 18/05/2017
BC Danh sách vi phạm và kết quả xử lý vi phạm TTXD 17/05/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế xây dựng tháng 5 17/05/2017
GPXD Giấy phép xây dựng của các hộ gia đình phát sinh xây dựng 08/05/2017
Trích nghị định 155/2016/NĐ-CP Chế tài xử phạt vi phạm về quản lý vệ sinh môi trường tại mặt phố, hè phố 05/05/2017
Trích nghị định 46/2016/NĐ-CP Chế tài xử phạt vi phạm về quản lý trật tự đô thị tại mặt phố, hè phố 05/05/2017
GPXD Giấy phép xây dựng các hộ gia đình phát sinh xây dựng 01/05/2017
33/GPSDHĐ Giấy phép tạm thời sử dụng hè phố - đường phố (3NS) 24/04/2017
217/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh nợ thuế đến ngày 31/03/2017 21/04/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế xây dựng tháng 4 20/04/2017
BC 82 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 4/2017 17/04/2017
168/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ kinh doanh tháng 4/2017 08/04/2017
68/BC-UBND Báo cáo công tác BVMT và thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm Quý I/2017 07/04/2017
VPT3 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 3/2017 21/03/2017