Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
BC T9 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 34, 35, 36, 37 (T9) 14/09/2019
BC T8 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 34, 35 (Tháng 08) 29/08/2019
BC T8 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 30, 31, 32, 33 (T8) 17/08/2019
BC T8 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 31, 32, 33 (Tháng 08/2019) 15/08/2019
BC T7 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 7 năm 2019 30/07/2019
BC T7 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 26, 27, 28, 29 (T7) 19/07/2019
BC T7 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 27, 28, 29 (Tháng 07/2019) 18/07/2019
BC T6 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 23, 24, 25, 26 (Tháng 06/2019) 27/06/2019
BC T6 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 21, 22, 23, 24, 25 (T6) 22/06/2019
BC T5 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 5 năm 2019 30/05/2019
BC T5 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 18, 19, 20, 21, 22 (Tháng 05/2019) 30/05/2019
BC T4 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 14, 15, 16, 17 (Tháng 04/2019) 25/04/2019
BC T3 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 10, 11, 12, 13 (Tháng 03/2019) 28/03/2019
BC T2 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 06, 07, 08, 09 (Tháng 02/2019) 28/02/2019
BC T1 BC kết quả xử lý các điểm vi phạm TTĐT các tuần 01, 02, 03, 04, 05 (tháng 01/2019) 31/01/2019
BC T6 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 6/2018 19/06/2018
BC T5 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 5/2018 22/05/2018
BC T4 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 4/2018 19/04/2018
BC T3 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 3/2018 19/03/2018
BC T2 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 02/2018 21/02/2018