QCDC trong công tác thu thuế

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
522/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh tháng 9 năm 2017 14/09/2017
484/TB-UBND Niêm yết công khai dnah sách hộ nghỉ kinh doanh tháng 8/2017 18/08/2017
362/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ KD tháng 6/2017 14/06/2017
326/TB-UBND Tuyên truyền về kê khai, tính thuế sử dụng đất PNN năm 2017 22/05/2017
217/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh nợ thuế đến ngày 31/03/2017 21/04/2017
168/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ kinh doanh tháng 4/2017 08/04/2017
85/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ KD tháng 3/2017 08/03/2017
82/TB-UBND Tuyên truyền về tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016 03/03/2017
53/KB-UBND Triển khai thực hiện QCDC tring công tác thuế đối với hộ KD, hộ nộp thuế SD đất PNN trên địa bàn phường 20/02/2017
49/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ kinh doanh tháng 2/2017 06/02/2017
47/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, thuế TNC và danh sách cá nhân kinh doanh có mức thuế phải nộp năm 2017 03/02/2017
42/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nợ thuế NQD đến ngày 30/12/2016 24/01/2017
42/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh nợ thuế đến ngày 30/12/2016 24/01/2017
14/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ nghỉ KD tháng 1 năm 2017 09/01/2017