QCDC trong công tác quản lý TTXD

Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
GPXD GPXD các hộ dân tuần 49 tháng 12 năm 2019 07/12/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng các hộ dân tháng 11 năm 2019 18/11/2019
BC T11 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 43, 44, 45, 46 (T11) 16/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
BC T10 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 38, 39, 40, 41, 42 (T10) 19/10/2019
BC T9 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 34, 35, 36, 37 (T9) 14/09/2019
BC T8 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 30, 31, 32, 33 (T8) 17/08/2019
BC T7 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 26, 27, 28, 29 (T7) 19/07/2019
BC T6 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 21, 22, 23, 24, 25 (T6) 22/06/2019
VPHC Hồ sơ vi phạm Trật tự xây dựng đô thị 01/06/2017
VPHC hồ sơ vi phạm TTXD 22/05/2017
BC Danh sách vi phạm và kết quả xử lý vi phạm TTXD 17/05/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế xây dựng tháng 5 17/05/2017
GPXD Giấy phép xây dựng của các hộ gia đình phát sinh xây dựng 08/05/2017
GPXD Giấy phép xây dựng các hộ gia đình phát sinh xây dựng 01/05/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế xây dựng tháng 4 20/04/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế xây dựng tháng 3 18/03/2017
BC Báo cáo kết quả kiểm tra phát sinh, xử lý vi phạm và thuế xây dựng tháng 2 20/02/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.