QCDC trong công tác quản lý TTĐT

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 11 năm 2019 30/11/2019
BC T11 BC Ket qua xu ly vi pham TTDT cac tuan 44, 45, 46, 47 (Thang 11) 22/11/2019
DS T11 Các trường hợp vi phạm TTĐT tháng 11 năm 2019 18/11/2019
BC T10 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 10 năm 2019 30/10/2019
BC T10 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 40, 41, 42, 43 (Tháng 10) 25/10/2019
BC T9 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 9 năm 2019 28/09/2019
BC T9 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 36, 37, 28, 29 (Tháng 9) 26/09/2019
BC T8 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 34, 35 (Tháng 08) 29/08/2019
BC T8 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 31, 32, 33 (Tháng 08/2019) 15/08/2019
BC T7 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 7 năm 2019 30/07/2019
BC T7 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 27, 28, 29 (Tháng 07/2019) 18/07/2019
BC T6 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 23, 24, 25, 26 (Tháng 06/2019) 27/06/2019
BC T5 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 5 năm 2019 30/05/2019
BC T5 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 18, 19, 20, 21, 22 (Tháng 05/2019) 30/05/2019
BC T4 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 14, 15, 16, 17 (Tháng 04/2019) 25/04/2019
BC T3 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 10, 11, 12, 13 (Tháng 03/2019) 28/03/2019
BC T2 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 06, 07, 08, 09 (Tháng 02/2019) 28/02/2019
BC T1 BC kết quả xử lý các điểm vi phạm TTĐT các tuần 01, 02, 03, 04, 05 (tháng 01/2019) 31/01/2019
BC T6 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 6/2018 19/06/2018
BC T5 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 5/2018 22/05/2018