QCDC trong công tác bảo vệ môi trường

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT 26/03/2020
05/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT đối với của hàng dịch vụ ăn uống 405 Ngọc Lâm 11/03/2020
645/TB-UBND Thông báo công khai các trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 19/12/2017
361/TB-UBND Thông báo kết luận buổi làm việc kiêm tra việc thực hiện cá quy định về BVMT đối với các cơ sở may mặc tại số 7/47 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm 13/06/2017
361/TB-UBND Thông báo kết luận buổi làm việc kiêm tra việc thực hiện cá quy định về BVMT đối với các cơ sở may mặc tại số 7/47 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm 13/06/2017
121/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác BVMT trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 23/05/2017
68/BC-UBND Báo cáo công tác BVMT và thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm Quý I/2017 07/04/2017
68/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác BVMT trên địa bàn phương năm 2017 16/03/2017
30/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 17/01/2017
02/KH-UBND kế hoạch kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2017 03/01/2017
7581/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016