Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
335/KH-UBND Về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - Đợt 1 03/04/2022
144/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 31/12/2021
334/KH-UBND Về việc tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2021
333/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/12/2021
329/KH-UBND Về việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố 31/12/2021
5289/QĐ-UBND Về việc ban hành "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội" 18/12/2021
Bản vẽ Điều chỉnh cục bộ QH A.7/TH Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại ô quy hoạch ký hiệu A.7/TH phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt 01/10/2021
4309/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu A.7/TH 01/10/2021
136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC 24/11/2020
Luật 72/2020/QH14 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 17/11/2020
156/TB--UBND Về việc niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ GPMB thực hiện dự án tuyến đường 40m 22/04/2020
155/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu Tái định cư phường Ngọc Thụy Long BIên 22/04/2020
6/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT 26/03/2020
107/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, Long BIên 26/03/2020
103/TB-UBND về việc hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lần đầu) 25/03/2020
05/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT đối với của hàng dịch vụ ăn uống 405 Ngọc Lâm 11/03/2020
GPXD GPXD các hộ dân tuần 49 tháng 12 năm 2019 07/12/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 11 năm 2019 30/11/2019
BC T11 BC Ket qua xu ly vi pham TTDT cac tuan 44, 45, 46, 47 (Thang 11) 22/11/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019