Lịch Tiếp công dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
30/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 30/2020 của Đảng uy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 20/07/2020
29/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 29/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 13/07/2020
28/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 28/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 06/07/2020
27/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 27/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 29/06/2020
26/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 26/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 22/06/2020
25/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 25/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 15/06/2020
24/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 24/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 08/06/2020
23/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 23/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 01/06/2020
22/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 22/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 25/05/2020
21/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 21/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 18/05/2020
20/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 20/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 11/05/2020
19/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 19/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 04/05/2020
18/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 18/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 27/04/2020
17/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 17/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 20/04/2020
16/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 16/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 13/04/2020
15/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 15/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 06/04/2020
14/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 14/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 30/03/2020
13/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 13/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 23/03/2020
12/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 12/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 16/03/2020
11/LTD/2020 Lịch trực tiếp công dân tuần 11/2020 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 09/03/2020