Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 07/01/2019
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 06/01/2019
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 02/01/2019
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 01/01/2019
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 25/12/2018
52/LCT-UBND Lịch công tác tuần 52/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 23/12/2018
51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 17/12/2018
51/LCT-UBND Lịch công tác tuần 51/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 16/12/2018
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 10/12/2018
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 10/12/2018
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/12/2018
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 01/12/2018
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/11/2018
48/LCT-UBND Lịch công tác tuần 48/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 25/11/2018
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và cấc đoàn thể phường 19/11/2018
47/LCT-UBND Lịch công tác tuần 47/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 18/11/2018
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/11/2018
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 11/11/2018
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 10/11/2018
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/11/2018