Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/10/2020
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 17/10/2020
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/10/2020
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 10/10/2020
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/10/2020
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 03/10/2020
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 28/09/2020
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 26/09/2020
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/09/2020
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 19/09/2020
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/09/2020
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 12/09/2020
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 07/09/2020
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 05/09/2020
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 31/08/2020
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 29/08/2020
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 24/08/2020
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 22/08/2020
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 17/08/2020
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 15/08/2020