Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 10/02/2020
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 07/2020 của UBND phường 08/02/2020
Số 06/LT/ĐU Lịch công tác tuần 06 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/02/2020
06/LCT-UBND Lịch công tác tuần 06/2020 của UBND phường 01/02/2020
Số 04-05/LT/ĐU Lịch công tác tuần 04-05 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 20/01/2020
04+05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 04+05/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 18/01/2020
Số 03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 03 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/01/2020
03/LCT-UBND Lịch công tác tuần 03/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 11/01/2020
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/01/2020
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 04/01/2020
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/12/2019
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 28/12/2019
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/12/2019
52 /LCT-UBND Lịch công tác tuần 52/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 21/12/2019
Số 51 -LT/ĐU Lịch công tác tuần 51 của ĐU -HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/12/2019
51/LCT-UBND Lịch công tác tuần 51/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 14/12/2019
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/12/2019
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 07/12/2019
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 02/12/2019
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 30/11/2019