Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 20/04/2020
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 19/04/2020
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/04/2020
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 11/04/2020
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/04/2020
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 04/04/2020
Sô 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/03/2020
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 27/03/2020
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/03/2020
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 21/03/2020
Số 12-LT/ĐU Lịch công tác tuần 12 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/03/2020
12/LCT-UBND Lịch công tác tuần 12/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 14/03/2020
Số 11-LT/ĐU Lịch công tác tuần 11 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/03/2020
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 07/03/2020
Số 10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 02/03/2020
10/LCT-UBND Lịch công tác tuần 10/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 29/02/2020
Số 09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 09 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 24/02/2020
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 22/02/2020
Số 08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 08 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 17/02/2020
08/LCT-UBND Lịch công tác tuần 08/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 15/02/2020