Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/10/2019
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 20/10/2019
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/10/2019
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 13/10/2019
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 07/10/2019
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 06/10/2019
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/09/2019
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 29/09/2019
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/09/2019
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 22/09/2019
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/09/2019
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 15/09/2019
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/09/2019
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 09/09/2019
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/09/2019
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 03/09/2019
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/08/2019
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 25/08/2019
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/08/2019
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 18/08/2019