Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 29/08/2015
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2015 UBND phường Ngọc Lâm 23/08/2015
34/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 34/2015 22/08/2015
33/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 33/2015 17/08/2015
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2015 UBND phường Ngọc Lâm 17/08/2015
32/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 32/2015 09/08/2015
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 09/08/2015
31/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 31/2015 01/08/2015
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2015 UBND (Từ 03/08/2015 - 09/08/2015) 01/08/2015
30/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 31/2015 27/07/2015
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30/2015 UBND (Từ 27/07/2015 - 02/08/2015) 27/07/2015
29/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 29/2015 20/07/2015
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29/2015 UBND (Từ 20/07/2015 - 26/07/2015) 20/07/2015
28/LCT-ĐU Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm tuần 28/2015 13/07/2015
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28/2015 UBND (Từ 13/07/2015 - 19/07/2015) 13/07/2015