Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
38/LT-UBND Lịch công tác tuần 38/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 18/09/2021
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/09/2021
37/LT-UBND Lịch công tác tuần 37/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 11/09/2021
Số 36-LT Lịch công tác tuần 36 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/09/2021
36/LT-UBND Lịch công tác tuần 36/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 04/09/2021
Sô 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/08/2021
35/LT-UBND Lịch công tác tuần 35/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 28/08/2021
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/08/2021
34/LT-UBND Lịch công tác tuần 34/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 21/08/2021
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/08/2021
33/LT-UBND Lịch công tác tuần 33/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 14/08/2021
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/08/2021
32/LT-UBND Lịch công tác tuần 32/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 07/08/2021
Số 31-LT-ĐU Lịch công tác tuần 31 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 02/08/2021
31/LT-UBND Lịch công tác tuần 31/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 31/07/2021
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/07/2021
30/LT-UBND Lịch công tác tuần 30/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 24/07/2021
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/07/2021
29/LT-UBND Lịch công tác tuần 29/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 17/07/2021
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/07/2021