Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 07/09/2020
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 05/09/2020
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 31/08/2020
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 29/08/2020
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 24/08/2020
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 22/08/2020
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 17/08/2020
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 15/08/2020
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 10/08/2020
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 08/08/2020
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32 của Đảng ủy- HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/08/2020
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 01/08/2020
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 27/07/2020
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 25/07/2020
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 20/07/2020
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 18/07/2020
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/07/2020
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 11/07/2020
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/07/2020
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 04/07/2020