Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
11/LCT-UBND Lịch công tác tuần 11/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 13/03/2016
10-LT/ĐU Lịch công tác tuần 10/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/03/2016
10/LCT-UBND Lịch công tác tuân 10/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 05/03/2016
09-LT/ĐU Lịch công tác tuần 9/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 29/02/2016
09/LCT-UBND Lịch công tác tuần 09/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 27/02/2016
08-LT/ĐU Lịch công tác tuần 08/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 22/02/2016
08/LCT-UBND Lịch công tác tuần 8/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 20/02/2016
07-LT/ĐU Lịch công tác tuần 07 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoang thể phường Ngọc Lâm 15/02/2016
07/LCT-UBND Lịch công tác tuần 07/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 09/02/2016
05-LT/ĐU Lịch công tác tuần 05/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 01/02/2016
05/LCT-UBND Lịch công tác tuần 05/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 31/01/2016
04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 25/01/2016
04/LCT-UBND Lịch công tác tuân 04/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 23/01/2016
03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 3/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 18/01/2016
03/LCT-UBND Lịch công tác tuần 03/2015 của UBND phường Ngọc Lâm 17/01/2016
02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 2/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 11/01/2016
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 10/01/2016
01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01/2016 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 04/01/2016
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2016 của UBND phường Ngọc Lâm 03/01/2016
52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH phường Ngọc Lâm 28/12/2015