Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5/LT Lịch công tác tuần 5/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 29/01/2022
4/LT Lịch công tác tuần 4/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 22/01/2022
3/Lt Lịch công tác tuần 3/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 15/01/2022
2/LT Lịch công tác tuần 2/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 08/01/2022
1/LT Lịch công tác tuần 1/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 01/01/2022
52/LT Lịch công tác tuần 52- Đảng ủy- UBND-UBMTTQ, các ngành, đoàn thể phường 25/12/2021
51/LT Lịch công tác tuần 51/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 18/12/2021
50/LT Lịch công tác tuần 50/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 11/12/2021
48/LT Lịch công tác tuần 48/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 27/11/2021
47/LT Lịch công tác tuần 47/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 20/11/2021
46/LT-UBND Lịch công tác tuần 46/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường 13/11/2021
45/LT-UBND Lịch công tác tuần 45/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 06/11/2021
44/LT-UBND Lịch công tác tuần 44/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 30/10/2021
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 11/10/2021
41/LT-UBND Lịch công tác tuần 41/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 09/10/2021
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/10/2021
40/LT-UBND Lịch công tác tuần 40/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 02/10/2021
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 27/09/2021
39/LT-UBND Lịch công tác tuần 39/LT-UBND của UBND phường Ngọc Lâm 25/09/2021
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 20/09/2021