Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/11/2020
47/LCT-UBND Lịch công tác tuần 47/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 14/11/2020
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 09/11/2020
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 07/11/2020
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 02/11/2020
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 31/10/2020
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuần 44 của Đảng ủy -HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 26/10/2020
44/LCT-UBND Lịch công tác tuần 44/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 24/10/2020
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/10/2020
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 17/10/2020
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 12/10/2020
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 10/10/2020
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 05/10/2020
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 03/10/2020
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 28/09/2020
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 26/09/2020
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/09/2020
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 19/09/2020
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/09/2020
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 12/09/2020