Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 25/05/2020
22/LCT-UBND Lịch công tác tuần 22/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 23/05/2020
Số 21 LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 18/05/2020
21/LCT-UBND Lịch công tác tuần 21/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 16/05/2020
Số 20-LT/ĐU Lịch công tác tuần 20 của Đảng ủy - HĐND - UBND- MTTQ và các đoàn thể 11/05/2020
20/LCT-UBND Lịch công tác tuần 20/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 09/05/2020
Số 19-LT/ĐU Lịch công tác tuần 19 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/05/2020
19/LCT-UBND Lịch công tác tuần 19/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 02/05/2020
Số 18-LT/ĐU Lịch công tác tuần 18 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 27/04/2020
18/LCT-UBND Lịch công tác tuần 18/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 25/04/2020
Số 17-LT/ĐU Lịch công tác tuần 17 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 20/04/2020
17/LCT-UBND Lịch công tác tuần 17/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 19/04/2020
Số 16-LT/ĐU Lịch công tác tuần 16 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/04/2020
16/LCT-UBND Lịch công tác tuần 16/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 11/04/2020
Số 15-LT/ĐU Lịch công tác tuần 15 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/04/2020
15/LCT-UBND Lịch công tác tuần 15/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 04/04/2020
Sô 14-LT/ĐU Lịch công tác tuần 14 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/03/2020
14/LCT-UBND Lịch công tác tuần 14/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 27/03/2020
Số 13-LT/ĐU Lịch công tác tuần 13 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/03/2020
13/LCT-UBND Lịch công tác tuần 13/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 21/03/2020