Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 09/10/2017
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 08/10/2017
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 02/10/2017
40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 02/10/2017
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 25/09/2017
39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 25/09/2017
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuân f38 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 18/09/2017
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 17/09/2017
Số 37/LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 11/09/2017
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 10/09/2017
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 04/09/2017
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 04/09/2017
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 28/08/2017
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 27/08/2017
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 21/08/2017
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 20/08/2017
33-LT/ĐU Lịch Công Tác Tuần 33 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và Các đoàn thể phường 14/08/2017
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 13/08/2017
32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/08/2017
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 06/08/2017