Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 11/11/2019
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 10/11/2019
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/11/2019
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 03/11/2019
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuần 44 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 28/10/2019
44/LCT-UBND Lịch công tác tuần 44/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 27/10/2019
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/10/2019
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 20/10/2019
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/10/2019
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 13/10/2019
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 07/10/2019
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 06/10/2019
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/09/2019
40/LCT-UBND Lịch công tác tuần 40/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 29/09/2019
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/09/2019
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 22/09/2019
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/09/2019
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 15/09/2019
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/09/2019
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 09/09/2019