Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/01/2020
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 04/01/2020
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/12/2019
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 28/12/2019
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/12/2019
52 /LCT-UBND Lịch công tác tuần 52/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 21/12/2019
Số 51 -LT/ĐU Lịch công tác tuần 51 của ĐU -HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/12/2019
51/LCT-UBND Lịch công tác tuần 51/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 14/12/2019
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/12/2019
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 07/12/2019
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 02/12/2019
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 30/11/2019
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 25/11/2019
48/LCT-UBND Lịch công tác tuần 48/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 23/11/2019
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 18/11/2019
47/LCT-UBND Lịch công tác tuần 47/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 16/11/2019
Số 46-LT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 11/11/2019
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 10/11/2019
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/11/2019
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2019 của UBND phường Ngọc Lâm 03/11/2019