Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 20/08/2018
34/LCT-UBND Lịch công tác tuần 34/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 19/08/2018
33/LCT-UBND Lịch công tác tuần 33/2018 của UBND Phường Ngọc Lâm 13/08/2018
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/08/2018
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 06/08/2018
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 05/08/2018
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 30/07/2018
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 29/07/2018
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30 của ĐU - HĐND -UBND-MTTQ và các đoàn thể phường 23/07/2018
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 23/07/2018
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 16/07/2018
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 15/07/2018
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 09/07/2018
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 09/07/2018
27/LCT-UBND Dự thảo lịch công tác tuần 27/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 02/07/2018
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 01/07/2018
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - HĐND - UBNS - MTTQ và các đoàn thể phường 25/06/2018
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 25/06/2018
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 18/06/2018
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 18/06/2018