Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 44-LT/ĐU Lịch công tác tuân f44 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 29/10/2018
44/LCT-UBND Lịch công tác tuần 44/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 28/10/2018
Số 43-LT/ĐU Lịch công tác tuần 43 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/10/2018
43/LCT-UBND Lịch công tác tuần 43/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 22/10/2018
Số 42-LT/ĐU Lịch công tác tuần 42 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/10/2018
42/LCT-UBND Lịch công tác tuần 42/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 15/10/2018
Số 41-LT/ĐU Lịch công tác tuần 41 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/10/2018
41/LCT-UBND Lịch công tác tuần 41/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 07/10/2018
Số 40-LT/ĐU Lịch công tác tuần 40 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 01/10/2018
40/LCT-UND Lịch công tác tuần 40/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 01/10/2018
39/LCT-UBND Lịch công tác tuần 39/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 24/09/2018
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 24/09/2018
38/LCT-UBND Lịch công tác tuần 38/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 17/09/2018
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 17/09/2018
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 10/09/2018
37/LCT-UBND Lịch công tác tuần 37/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 09/09/2018
Số 36-LT/ĐU Lịch công tác tuần 36 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/09/2018
36/LCT-UBND Lịch công tác tuần 36/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 03/09/2018
Số 35-LT/ĐU Lịch công tác tuần 35 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 27/08/2018
35/LCT-UBND Lịch công tác tuần 35/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 26/08/2018